Pascal là ngôn ngữ lập trình bạn sẽ được làm quen từ cấp 3, một số trường sẽ dạy từ cấp 2. Tuy nhiên nếu mới tiếp cận hoặc thời gian học ở trường khá ít, bạn sẽ khó tiếp cận để tìm hiểu chuyên sâu được. Hôm nay AnonyViet sẽ chia sẻ bạn khóa học lập trình Pascal cho người mới bắt đầu. Từ người không biết gì, bạn sẽ thành tạo Pascal và đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra.

Pascal là gì?

Pascal ban đầu được phát triển vào năm 1970 bởi Niklaus Wirth và được đặt theo tên của nhà toán học nổi tiếng người Pháp Blaise Pascal để dạy lập trình có cấu trúc, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng có trật tự các cấu trúc điều khiển vòng lặp và có điều kiện mà không dùng câu lệnh GOTO.

Vào cuối những năm 70 và 80, Pascal là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để hướng dẫn lập trình. Nó có sẵn trên gần như tất cả các máy tính, và vì tính quen thuộc, rõ ràng và bảo mật, nó được sử dụng cho phần mềm sản xuất cũng như giáo dục.

Pascal sử dụng cấu trúc điều khiển với các từ dành riêng bao gồm if, then, else, while, v.v. Nó cũng hỗ trợ cấu trúc dữ liệu và trừu tượng như bản ghi, con trỏ, định nghĩa kiểu, tập hợp và liệt kê. Tương tự như bất kỳ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào khác, Pascal cũng có các cấu trúc chương trình và câu lệnh điều khiển đặc biệt. Chúng bắt đầu bằng từ khóa “program” theo sau là khối chính chứa các câu lệnh bắt đầu và kết thúc.

Download khóa học Pascal Video tiếng Việt

Khóa học Pascal miễn phí được AnonyViet tập hợp từ nhiều nguồn trong đó có video của Lê Nguyễn Thành Nhân và giáo trình môn lập trình Pascal từ các trường học.

Trước tiên để học Pascal bạn cần phần mềm để viết Code, trong bài này mình cũng chia sẻ cho các bạn phần mềm OlalaPascal để lập trình.

Nội dung Video khóa học Pascal:

 • Bài 1: Tổng quan về ngôn ngữ Pascal
 • Bài 2: Cấu Trúc Của Một Chương Trình
 • Bài 3: Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal
 • Bài 4: Khai báo hằng, biến, câu lệnh
 • Bài 5: Khai báo hằng, biến, câu lệnh
 • Bài 7: Cấu trúc CASE OF
 • Bài 8: Cấu trúc lặp không xác định
 • Bài 9: Cấu trúc lặp xác định
 • Bài 10: Cấu trúc mảng một chiều
 • Bài 11: Cấu trúc mảng hai chiều
 • Bài 12: Xâu kí tự
 • Bài 13: Cấu trúc chương trình con
 • Bài 14: Tệp trong pascal
 • Bài 15: Kiểu bản ghi trong Pascal

Download Video Hướng Dẫn Pascal

Mật khẩu: anonyviet.com

Nội dung các giáo trình Pascal:

 • Giáo trình bài tập Pascal
 • Giáo trình lập trình Pascal căn bản
 • Giáo trình Pascal 7.0
 • Giải thuật và lập trình Pascal
 • Tài liệu bồi dưỡng Pascal
 • Khóa luận tốt nghiệp: XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRÒ CHƠI HỖ TRỢ HỌC LẬP TRÌNH PASCAL

Download Ebook Pascal